Schoolkinderen

Wanneer de school leeft, gaat het kind ook graag
naar school!

Aan de basis van de Nederlandse samenleving staat de school. De school staat centraal in een levendige, lokale gemeenschap. Hier worden aan kinderen de kennis en vaardigheden bijgebracht die de grondslag vormen voor hun verdere ontwikkeling tot zelfstandige, zelfredzame en mondige burgers.

Informatieformulier

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Door op 'Inschrijven' te klikken gaat u tevens akkoord met ons privacy statement

Vrij denken

De basisgedachte van de scholen is het stimuleren en ontwikkelen van een vaardige, nieuwsgierige, open en onderzoekende geest. Belangrijk is om de leerlingen te leren hoe te denken, niet wat te denken. Via onze leermethoden geven we leerlingen de handvatten om zelf in de toekomst hun ideeën te vormen en hun afwegingen te maken.

Gemeenschap

School is een veilige plek waar iedereen erbij hoort. Op onze scholen bouwen we bewust aan een levendige gemeenschap waar gezelligheid, vriendschap en vertrouwelijkheid centraal staan. Kinderen, docenten én de ouders zijn volop betrokken bij de school. Zodoende is de school bijna een verlengstuk van de familie.

Ontwikkeling

De groei en ontwikkeling van de leerlingen staan voorop. Bij de Renaissanceschool staat het spelenderwijs aanleren van vaardigheden centraal. Daarnaast geloven wij dat discipline en concentratievermogen vaardigheden zijn waar je je leven lang plezier van hebt. Onze leermethoden zijn divers, de lesstof is gedegen en de inhoud van het onderwijs klassiek.

Het failliet van het onderwijs

In het Nederlandse onderwijs gaan de vaardigheden voor taal en rekenen catastrofaal achteruit. Ook de onderwijsinspectie constateert deze achteruitgang wederom in het rapport “De staat van het onderwijs 2022”. Zo haalt een kwart van de basisschoolleerlingen in groep 8 niet eens het vereiste niveau in taal en rekenen. De degelijkheid van het onderwijs wordt verstoord door modegrillen, zoals iPad-scholen, te vroege seksuele voorlichting, klimaathysterie en coronapaniek. Via overkoepelende besturen lijdt het onderwijs steeds meer onder inhoudelijke beïnvloeding vanuit de overheid en de EU. De indoctrinatie met een eenzijdig wereldbeeld maakt het kritisch denken onmogelijk.

Wat we gaan doen

Op Renaissancescholen wordt degelijk onderwijs gegeven op basis van klassieke en moderne onderwijstechnieken die zich hebben bewezen. De ‘meester’ of ‘juffrouw’ staat centraal en moet een hoog niveau hebben, want goed onderwijs staat of valt met goede docenten. Leerlingen worden enerzijds aan de hand genomen door de leraar en anderzijds gestimuleerd zelf na te denken. Vaardigheden worden geoefend en er zijn vakken voor kunstzinnige expressie: wortels en vleugels. Ook praktisch onderwijs is belangrijk: kennis wordt niet alleen uit boeken opgedaan. De Renaissancescholen worden gedragen door docenten, ouders en leerlingen.