ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Tocqueville-B3 stichting (Renaissanceschool) 
RSIN: 864066284


Herengracht 74
1015 BR Amsterdam
[email protected]
06 15620227

Doelstelling van de ANBI

  1. De stichting heeft ten doel het zorgen en doen verzorgen van klassiek onderwijs in de geest van de levensbeschouwelijke visie en kernwaarden van het Renaissance Instituut en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het oprichten en beheren van een of meer scholen.
  3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De Tocqueville-B3 stichting richt schooljaar 2022-2023 de eerste Renaissanceschool op. Hier wordt klassiek basisonderwijs aangeboden. De stichting zal deze school besturen. 


Bestuurssamenstelling

  • Yvonne Daamen, voorzitter
  • Joost van Wijhe, secretaris
  • Nancy IJspeerd, penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding anders dan eventueel een redelijke vergoeding voor gemaakte onkosten. Medewerkers worden betaald volgens een sober beloningsbeleid. De Renaissanceschool werkt met veel enthousiaste, geïnspireerde vrijwilligers.

Documenten

De bijbehorende verantwoording en een verslag van de uitgeoefende activiteiten vindt u hieronder:


Uiterlijk 1 juli wordt de jaarrekening hier gepubliceerd