Informatieformulier

In augustus 2022 hebben wij een particuliere basisschool in Almere geopend. Heeft u interesse? Vul dan dit informatieformulier in voor uw kind(eren). Wij nodigen u dan uit voor een vrijblijvend gesprek. Daarna volgt pas de eventuele definitieve aanmelding.

Woont u niet in de buurt van Almere, dan kunt u het formulier ook invullen. Zodra wij verdere uitbreidingsplannen maken zullen wij rekening houden met de plaatsen waar het enthousiasme het grootst is. Elders op deze site vindt u meer details over de onderwijsvisie als grondslag.

  • Kinderen: het formulier kan voor alle kinderen uit groep 1 t/m 8 ingevuld worden. Gaat uw kind nog niet naar school, dan kunt u, als uw kind ouder dan twee jaar oud is, het formulier ook invullen.
  • Ouders-vrijwilligers: we kunnen bij de opzet van de scholen alle hulp gebruiken. Wilt u helpen bij het lesgeven? Kunt u op een andere manier bijdragen? Onder het kopje ‘vacatures’ kunt u zich opgeven als vrijwilliger.
  • Gekwalificeerde leerkrachten die zich aangetrokken voelen tot deze onderwijsvorm: onder het kopje ‘vacatures’ kunt u zich opgeven als leerkracht.
De scholen zullen van start gaan als zogenaamde B3-scholen. Dat zijn ongesubsidieerde scholen, waarbij alle kosten door private financiering moeten worden opgebracht. Dat betekent, dat we naast crowdfunding-achtige geldbronnen ook een flinke ouderbijdrage moeten vragen. Op dit moment gaan wij uit van een ouderbijdrage per kind van 200 à 300 euro per maand. Na een periode van minimaal 2 jaar kan door de overheid goedkeuring worden verleend voor een volledig gesubsidieerde schoolvorm, een zogenaamde B1-school. Het Rijk geeft dan een subsidie per kind van ongeveer 600 euro per maand. Aan dat traject naar B1 zijn wij voor elke school inmiddels begonnen.

Gegevens kind

Klaskeuze


Gegevens ouder/verzorger 1


Gegevens ouder/verzorger 2


Opmerking(en) Optioneel