Informatieformulier

In augustus 2022 hebben wij een particuliere basisschool in Almere geopend. Heeft u interesse? Vul dan dit informatieformulier in voor uw kind(eren). Wij nodigen u dan uit voor een vrijblijvend gesprek. Daarna volgt pas de eventuele definitieve aanmelding.

Woont u niet in de buurt van Almere, dan kunt u het formulier ook invullen. Zodra wij verdere uitbreidingsplannen maken zullen wij rekening houden met de plaatsen waar het enthousiasme het grootst is. Elders op deze site vindt u meer details over de onderwijsvisie als grondslag.

  • Kinderen: het formulier kan voor alle kinderen uit groep 1 t/m 8 ingevuld worden. Gaat uw kind nog niet naar school, dan kunt u, als uw kind ouder dan twee jaar oud is, het formulier ook invullen.
  • Ouders-vrijwilligers: we kunnen bij de opzet van de scholen alle hulp gebruiken. Wilt u helpen bij het lesgeven? Kunt u op een andere manier bijdragen? Onder het kopje ‘vacatures’ kunt u zich opgeven als vrijwilliger.
  • Gekwalificeerde leerkrachten die zich aangetrokken voelen tot deze onderwijsvorm: onder het kopje ‘vacatures’ kunt u zich opgeven als leerkracht.
De Renaissanceschool Almere is van start gegaan als particuliere basisschool. Met behulp van sponsoren kunnen wij het onderwijs het eerste jaar na inschrijving zonder verplichte ouderbijdrage aanbieden. Deze zomer starten wij een aanvraag voor bekostiging zodat de school in de toekomst ook subsidie vanuit het Rijk ontvangt en een ouderbijdrage helemaal overbodig wordt.

Gegevens kind

Klaskeuze


Gegevens ouder/verzorger 1


Gegevens ouder/verzorger 2


Opmerking(en) Optioneel